Základní informace


Martin Pytr v archivu Dobrý den,

Jmenuji se Martin Pytr, genealogii (rodopisu) se profesionálně věnuji už od roku 2001. Bádal jsem již pro desítky tuzemských i zahraničních zájemců. Jsem rád, že v posledních letech vzrůstá zájem o rodopis i mezi českou veřejností, ale zahraniční zájemci pořád tvoří větší část mé klientely, proto jsou tyto stránky vytvořeny v angličtině. Oblastí mého bádání je především Morava a Slezsko, nebráním se však ani studiu archivních materiálů z Čech. Hlavní náplní mého studia je studium církevních matrik. Pokud jsou matriky starší než 100 let, jsou zpravidla uloženy v archivech a přístup k nim je zcela volný. Mladší matriky jsou však uloženy na matričních úřadech a přístup k nim komplikuje zákon o osobních údajích. Cenu za bádání sestavuji na základě hodinové sazby a cestovních výdajů. Pro bližší informace mě můžete kontaktovat prostřednictvím mé e-mailové adresy:


CzechKin